Selskaps- og konsernregnskap
arrow
Top Image
Note 4

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Top Image