Top Image
CONCILIA RETAIL PROPERTY

CONCILIA RETAIL PROPERTY

Concilia Retail Property AS er et eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter handelseiendommer i Norge og Sverige. Selskapet har tre ansatte. Utover dette har selskapet inngått samarbeidsavtaler med andre fagmiljøer for å sikre nødvendig kompetanse og ressurser.

 

Ved utgangen av 2022 er selskapet eier eller deleier av ca. 32.000 m² handelseiendom i Norge og Sverige, med et samlet utbyggingspotensiale på ca. 92.000 m². Samtlige eiendommer er ferdig regulert.


 

SELSKAPETS PROSJEKTER

 

Vikan Handelspark AS – 85 %

Eiendommen ble ervervet i november 2021. Vikan Handelspark ligger i Kristiansund og har et handelsareal på 10.000 m², og et potensiale for videre utbygging på ca. 5.000 m². 15 % av selskapet eies av AS Johs Hopen.

 

Töcksfors Handelspark AB – 25 %

Første byggetrinn er ferdigstilt med ca. 22.000 m². Det er et videre utbyggingspotensial på ca. 32.000 m² i nye byggetrinn. 75 % av dette selskapet eies av DNB ASA.

 

Strømstad Handelspark AB – 100 %

I første byggetrinn er det utviklet et veiserviceanlegg for Circle K og en Max Burger. Det er potensial for videre utbygging av ca. 55.000 m² handelsareal. Concilia Retail Property AS har en eierandel på 100 %.

 

Selskapet hadde i 2022 et resultat før skatt på kr. -7 millioner. Konsernets resultat ble kr. -9 millioner. Selskapets balanse for 2022 er kr. 237 millioner med en egenkapital på kr. 236 millioner. Tilsvarende for konsernet er en balanse på kr. 326 millioner og en egenkapital på kr. 190 millioner.Se årsrapport for 2022 her.
For mer informasjon, se concilia.no
 

Top Image