Top Image
CONCEPTOR EIENDOM AS

CONCEPTOR EIENDOM AS

Conceptor Eiendom AS er morselskapet i eiendomskonsernet, og er engasjert i eiendomsutvikling innenfor både næring og bolig.

 

Prosjektene befinner seg i ulike deler av verdikjeden. Fra erverv eller rettigheter knyttet til råtomter med påfølgende reguleringsarbeider, til gjennomføring av prosjekter eller videreutvikling av eksisterende eiendom.

 

I tillegg har selskapet eierinteresser i eiendom under forvaltning med løpende leieinntekter på ca. kr. 100 millioner. Conceptor Eiendom AS sin andel av leieinntektene er i underkant av kr. 50 millioner.

 

Conceptor Eiendom AS har som mål at både egne aktiviteter samt investering og drift i datterselskaper og tilknyttede selskaper, gjøres med henblikk på miljøvennlige løsninger, god folkehelse og god samfunnsøkonomi. Eksempler her er Conceptor Bolig AS som er medlem i Grønn Byggallianse, samt at både bolig- og næringsprosjekter søker å oppnå god score i miljøsertifiseringen BREEAM.  
 

Top Image