Top Image
EXSENTRA EIENDOM AS

EXSENTRA EIENDOM AS

Exsentra Eiendom AS med døtre eier og forvalter sentrale kontor- og handelseiendommer i Drammen og Lier. Eiendommene er i hovedsak ferdig utviklet og er under forvaltning med utleie til ulike næringsaktører og kontorbrukere.

 

De største leietakerne er Kiwi, Drammen Kommunale Pensjonskasse, Nor Tekstil og Handelsbanken. Exsentra Eiendom AS har i overkant av førti leietakere. Konsernets leieinntekter er ca. kr. 38 millioner.

 

Conceptor Eiendom AS eier 33 % av selskapet, og forvaltningen utføres av Conceptor Forvaltning AS. De andre aksjonærene er Pett Kjede og Servicekontor AS og Joh Johannson Eiendom AS med tilsvarende eierandeler.

 

Selskapet hadde i 2022 et resultat før skatt på kr. 13 millioner. Konsernets resultat ble kr. 1 million. Selskapets balanse for 2022 er kr. 350 millioner med en egenkapital på kr. 148 millioner. Tilsvarende for konsernet er en balanse på kr. 563 millioner og en egenkapital på kr. 136 millioner.

 

Se årsrapport for 2022 her.

For mer informasjon, se exsentra.no
 

Top Image