Top Image
ÅRSRAPPORT

2022

Top Image
ÅRET 2022
Høyere energipriser og økende inflasjon har gjennom året bidratt til å dempe kjøpekraften. Videre har både korte og lange renter trukket mye opp. Dette gjør også at kjøpekraften til konsumentene reduseres ytterligere.

For næringseiendom danner inflasjonen grunnlag for høyere leieinntekter og med det isolert sett høyere eiendomsverdier. Samtidig gir de økte rentene høyere avkastningskrav som bidrar til reduserte verdier. Gjennom 2022 har de økte rentene størst effekt på eiendomsverdiene, og det har vært en stor nedgang i transaksjonsvolumet særlig i andre halvår.   

Conceptor fortsatte i 2022 med å redusere sin eksponering mot eiendom. I januar ble transaksjonen for salg av selskapets 50 % eierandel i Bratsberg AS gjennomført. I Conceptor Bolig ble det i 2022 igangsatt bygging av 57 boliger og man har med det 269 boliger under bygging. De finansielle investeringene bidro med et godt årsresultat tatt i betraktning de vanskelige markedene, med en verdijustert avkastning på ca. 4 %.

Konsernet Conceptor fikk også i 2022 et tilfredsstillende resultat. Årsresultat ble kr. 154 millioner.