Top Image
CONCEPTOR AS

CONCEPTOR AS

Conceptor AS er et privat eiet holdingselskap. Selskapet har to forretningsområder; eiendom og finansielle plasseringer.

 

Majoritetseier med 89,5 % av aksjene er Convarig AS som er eiet av Vidar Lyhus og hans nære familie. De resterende 10,5 % innehas av Konghelle AS som er eiet av Ronnie Egeland.

 

Selskapet ledes av administrerende direktør Ronnie Egeland og finansdirektør Asbjørn M. Johansen. Vidar Lyhus er styrets leder.

 

Conceptor AS ble stiftet i 1995. Selskapet har hatt en god økonomisk utvikling og har i dag en solid egenkapital og en sterk plattform å bygge videre på. Konsernets årsresultat for 2022 er kr. 154 millioner.

 

Konsernets engasjement innenfor eiendom er knyttet til utvikling av bolig- og næringseiendom, samt langsiktig drift og forvaltning av egne eiendommer. Conceptor Eiendom AS er morselskapet i eiendomskonsernet. Mange av konsernets pågående utviklingsprosjekter skjer gjennom datterselskaper og i partnerskap med andre aktører.

 

I sum er Conceptor Eiendom AS engasjert i prosjekter med i overkant av 2.200 boliger under utvikling, samt et potensiale for utvikling av ca. 100.000 m² næringseiendom, og eiendom med løpende leieinntekter på ca. kr. 100 millioner.

 

Conceptor Forvaltning AS leverer tjenester knyttet til selskaps- og eiendomsforvaltning til selskaper i konsernet.
 

Top Image