Selskaps- og konsernregnskap
arrow
Top Image
Note 12

Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Top Image